ISO – fotografens arbeidsmaur

av Marius Wallin

Iso - fotokurs - nybegynner

ISO kan ses som arbeidsmaur. Er man først ute for å fotografere kan man oppleve varierende grad av intensitet på lyset og det avgjør hvilke blender og lukker verdier man må operere med. I mange tilfeller kan man oppleve at de verdiene kamera bestemmer ikke er tilstrekkelig for det man skal fotografere eller den effekten man ønsker å oppnå. Det gjelder spesielt når intensiteten på lyset er lav. Kamera må da kompenserer for dette ved å øke blenderen eller øke lukkertiden. Dette vil påvirke dybdeskarpheten, bevegelsen i bildet og dermed gi uønskede resultater. For å påvirke dette i positiv retning kan arbeidsmaurene tilkalles. Ved å øke ISO-verdien fra standerverdien til et høyere tall vil bildebrikken bli mer sensibel for lys, ulempen er digitalt støy som ses som små korn på bildet. Dagens kamera og tilleggs Software klare å redusere i stor grad, men ved en viss grense vil støyet bli så utpreget at dette vil påvirke kvaliteten på bildet. Da må man velge om man ønsker bildet med dårlig kvalitet eller ingen bilder i det hele tatt.

ISO følger de samme prinsippene som for blender og lukker. Det vil si at hvis du halverer eller fordobler ISO-verdien slipper du inn halvparten så mye lys eller dobbelt så mye lys.

Praktisk: En setting krever blender f/4 og lukker 1/60 ved normale lysforhold. Ved dårligere lysforhold krever settingen f/4 som største mulig blender og 1/15. Dette vil føre til bevegelse i bildet og mulig uskarpt bilde. Ved å øke ISO fra f.eks. 100 til 400 vil man kunne fortsatt bruke samme setting for de bildebrikken blir mer følsom.

Lav ISO = Ingen korn / lav lysfølsomhet:

Film med lav ISO-verdi ligger fra 25-200 ISO. Standardverdien er 100 ISO, og benyttes ofte som utgangspunkt i beregninger og eksempler. Dette er en film som kan brukes når man ønsker gode detaljer og farger, høy skarphet og lite støy. En slik film kan trygt anvendes i hele sommerhalvårets lyse timer. En standard eksponering for en 100 ISO film i solskinn er blender f/11 og lukkertid på 1/125 sekund. Hvis man velger å gå ned på 50 ISO, må det dermed være dobbelt så mye lys til stede for å kunne bruke de samme innstillinger av blender og lukkertid. En så lav følsomhet er kun hensiktsmessig for å fange så mange detaljer og farger som mulig. Med mindre man fotograferer i sterk sol, eller i et fotostudio, vil en så lav følsomhet ofte påkreve bruk av stativ eller annet fast underlag.

Høy ISO = Korn / høy lysfølsomhet

Film med høy ISO-verdi går fra 400 ISO og opp. En film på 400 ISO er fire ganger så lysfølsom som en på 100 ISO, og gir derfor også mer støy eller korn. Den benyttes når det er begrenset med lys, og man ikke har mulighet til å bruke stativ. Det kan være til festfotografering i dårlig belysning, eller til sportsbegivenheter, der man ønske å benytte en kort lukkertid for å fryse bevegelser.

Hvis vi beveger oss opp til 800, 1600 eller til og med 3200 ISO, snakker vi om spesialfilm til spesielle formål. ISO 3200 er 32 ganger så lysfølsomt som standardfilmen på 100 ISO, og gjør deg i stand til å fotografere uten blits eller stativ på for eksempel en konsert.

Ved raske bevegelser er det ofte nødvendig med en meget kort lukkertid hvis man vil ha et skarpt bilde. Til tross for kraftig sollys, kan ISO 400 nødvendig for å oppnå en lukkertid på 1/1000 sekund. Kornene er likevel rimelig begrensete, og gir et fint detaljnivå.

Comments

comments