• #Motivasjon

Frykt som motivasjon

Frykt kan være en sterk motivator, men den spiller også en viktig rolle i livet generelt. Frykt er en grunnleggende instinkt som hjelper oss å overleve, og minnene knyttet til frykt er ofte de mest tilgjengelige. Det finnes ulike former for frykt, noen mer nyttige enn andre. Uansett utløser frykt vår "kjemp eller flykt"-respons, som tvinger oss til å reagere. En vanlig reaksjon er å trekke seg tilbake til komfortsonen.

Markedsførere, bedriftsledere, forsikringsselskaper og andre bruker frykt for å påvirke handlingene våre. Målet er å manipulere våre frykter slik at vi utfører spesifikke handlinger. Jeg tar opp frykt som en motivator fordi hvis frykten for å forbli der du er i dag blir stor nok, kan den drive deg til å gjøre endringer du ønsker. På den andre siden kan motivasjonen for å nå dit du vil være en mer positiv bruk av drivkraften.

Den frykten som fascinerer meg mest, er frykten for å mislykkes eller ikke nå målet sitt. Jeg har kjent på denne frykten flere ganger, og den har noen ganger hindret meg i å starte i det hele tatt. Jeg har lært at denne frykten kalles "atychiphobia," som betyr at vi lar frykten hindre oss i å handle og begrense vår fremgang mot målene våre.

Frykten for å starte på et mål kan komme av ulike grunner, ofte basert på tidligere erfaringer eller mangel på støtte fra andre. Et eksempel på tidligere erfaringer er troen på at "jeg har mislyktes før, derfor vil jeg mislykkes igjen."

Gjennom mine erfaringer og arbeid som trener har jeg identifisert noen faktorer som kjennetegner denne frykten:

  • Nøling med å starte en utfordrende oppgave.
  • Selvsabotasje gjennom utsettelse, stress eller angst.
  • Lav selvfølelse eller selvtillit, ofte forsterket av negativ selvprat.
  • Perfeksjonisme – bare starte hvis du vet at du kan gjøre det 100% perfekt.

Jeg identifiserer spesielt med den siste faktoren. Jeg har innsett at det er umulig å gå gjennom livet uten å gjøre feil.

Hvis målet i livet er å unngå feil helt, betyr det å leve så forsiktig at du ikke vil utvikle deg fra der du er i dag, eller at målene dine utfordrer deg så lite at du aldri vil oppleve vekst.

Det behøver imidlertid ikke å være slik; det er opp til oss å bestemme hvordan vi ser på feil.

Jeg har valgt å se på feil som en ny måte å lære på. Jeg prøver ikke aktivt å gjøre feil, men jeg har erkjent at det er umulig å gjøre alt riktig hele tiden. I slike situasjoner er fokuset mitt nå å tenke: "Hva kan jeg lære av dette, og hva har jeg med meg til neste gang?" Det fører til personlig utvikling, en av mine kjerneverdier.

Det er umulig å gå gjennom livet uten å gjøre feil, og hvis du lar feil hindre deg, kan jeg garantere at det du drømmer om eller ønsker å oppnå, vil være utenfor rekkevidde. (Se Michael Jordans video for inspirasjon).

Ofte får du verdifull innsikt og læring fra å gjøre feil, i hvert fall gjorde jeg det.

Du bommet
Og rotet
Du falt
Alt gikk galt
Det tok tid
Du er ikke blid
Det butter i mot
Alt er bare knot
Pilen peker opp
Humøret gjorde et hopp
Erfaring du fikk
Mens du i motbakke gikk
Å feile er bra
Ny innsikt den ga
Nå har du fått lære
Ny kunnskap du kan bære