• #Vaner
 • #Selvutvikling

Livet består av en mengde tradeoffs

I livet står vi mellom en rekke valg - en kompleks dans mellom ønsker, drømmer og virkelighet. Hver beslutning, eller mangel på sådan, former vår vei og påvirker vår tilværelse. Det er i de små valgene, de daglige tradeoffs, at vi skaper vår hverdag på kort og lang sikt.

Livet består av en rekke valg og vi kan ikke bare ønske at det som er vanskelig går bort eller at vi magisk får noe vi har lyst på. Det er lov å håpe og drømme, men må også være bevisst våre valg og prioritering. Valgene vi tar (eller avstår fra å ta) har en konsekvens som vi må være inneforstått med. Om vi ikke liker resultatet av valgene vi er i ferd med og ta, eller allerede har tatt, da må vi velge noe annet. Vi kan ikke både ha gass og samtidig brems.

Men det å la være å ta et valg, er også et form for valg. Det å velge å ignorere eller ikke ta stilling til noe som er vanskelig, krevende, trist, urettferdig e.l er også et for form valg.

Handlinger våre baserer seg på valg, og noen ganger er det vanskelig å vite hva som er rett. Å erfare ubehag, være usikker og gjøre feil er en del av det å være menneske, og vi takler disse utfordringene på ulike måter.

Min erfaring, både gjennom arbeid med andre og egne opplevelser, har lært meg at hvordan jeg forholder meg til utfordringene, påvirker ikke bare hvordan jeg takler dem, men også hvordan jeg har det.

Å velge å fokusere på løsninger i stedet for å klage over urettferdighet, gjør det lettere å reflektere over situasjonen, lære av den, og finne ut hvordan jeg kan håndtere lignende situasjoner bedre i fremtiden. Jeg opplever at dette perspektivet gir meg utvikling, lærdom og en bedre følelse av velvære.

Her er noen valg jeg antar mange må ta:

 • Være sosiale <> Personlig refleksjon og alenetid
 • Jobbe lange arbeidsdager <> Opprettholde et godt forhold til familien
 • Spare penger <> Investere i nytt utstyr og opplevelser
 • Ivareta personvern <> Delta aktivt i sosiale medier
 • Ha en utfordrende og stressende jobb <> Opprettholde optimal fysisk helse
 • Være uavhengig <> Å søke støtte og hjelp fra andre
 • Prioritere karriereutvikling <> Tid til fritid og avslapning
 • Egentid på kvelden <> God og tilstrekkelig søvn
 • Streben etter perfeksjon <> Balansert og sunn livsstil
 • Rent og ryddig hus <> Aktivitet alene og med barna
 • Få umiddelbare resultater <> Utvise tålmodighet og vedvarende innsats
 • Se på tv og slappe av i sofaen <> Trene og få overskudd
 • Være aktiv med barna <> Tid til egne interesser
 • Sette barna foran en skjerm <> Stimulerende og lærerike aktiviteter uten skjerm
 • Gi barna nok frihet <> Opprettholde grenser og regler
 • La barna delta på mange aktiviteter <> Tid til familietid og ro
 • Lære barna å være selvstendige <> Gi dem støtte når de trenger det
 • Tid til lekser <> Motivasjon, fysisk aktivitet og sosial omgang
 • Effektiv transport (bil) <> Aktiv, miljøbevisst og rimelig transport (sykle, løpe og gå)
 • (Velfortjent) Mindless scrolling <> Lese bok og lære noe nytt

Avslutningsvis

Å akseptere tradeoffs som en integrert del av livet er nøkkelen til å navigere gjennom dets kompleksitet. Hver beslutning er en mulighet til vekst, læring og selvforbedring.

Ved å være bevisst våre valg, kan vi forme en tilværelse som er i harmoni med våre verdier og ønsker.