• #Vaner
 • #Multitasking

Multitasking - det virker ikke (som regel)

Likner du på å utvikle deg og ha mange spennende prosjekter å jobbe med? Har du opplevd at noen prosjekter tar litt for lang tid og får deg til å stresse? Kan du være mer effektiv enn du er i dag?

Du har kanskje prøvd å være til stede i en samtale med venner samtidig som du prøver å følge med på resultatene fra dagens fotballkamp eller Instagram-oppdatering? Eller prøvd å være effektiv ved å skrive en artikkel mens du sjekker e-post, oppdaterer Facebook og ser på TV?

Å "bytte" mellom en mengde oppgaver, skifte fokus og motta inntrykk fra jungelen av stimuli er en del av hverdagen, bevisst eller ubevisst. Det gir oss følelsen av å være effektive, og vi opplever at vi gjør flere ting samtidig, eller prøver å lære så raskt som mulig. Har du kanskje opplevd at det å snakke med noen mens du multitasker er meningsløst?

Etter å ha prøvd dette i flere år, må jeg dessverre innrømme at det ikke gir den ønskede effekten jeg hadde håpet på. Hjernen er rett og slett ikke designet for å løse mer komplekse oppgaver samtidig, en kognitiv oppgave av gangen er nok.

Våre sanser kan bare behandle en strøm av informasjon av gangen. I en studie utført av Meyer et al. indikerer at bytting kan redusere effektiviteten med opptil 40%.

I essens oppsummerer forskningen at "bytting" (alias multitasking) innebærer:

 • Du bruker mer tid på en oppgave når du bytter mellom flere oppgaver.
 • Du øker sjansen for å gjøre feil.
 • Mer kompliserte oppgaver tar mer tid, og flere feil oppstår.
 • Selv om en endring tar 1/10 sekund, kan summen av dem redusere effektiviteten med opptil 40%.
 • En enkelt distraksjon kan føre til tap av produktivitet på 25 minutter. Derfor kan vi risikere å bruke 1/3 av dagen på å "komme oss" inn i oppgavene.
 • Mennesker som regelmessig sjekker e-post har testet dårligere på IQ-testing enn folk som var høye på marihuana.
 • En artikkel fra forbes.com refererte til en studie der multitasking kan forårsake skade på nøkkelområder av hjernen som du stoler på for fremtidig suksess, spesielt områder relatert til følelsesmessig intelligens.
 • Multitasking kan få andre til å prestere dårligere, fordi din multitasking på digitale medier distraherer andre.
 • Som arbeidsgiver eller selvstendig næringsdrivende taper du penger og muligheten til å utvikle nye spennende produkter.
 • Tap av tid gir tap av læring, tid med familien, produksjon, fritid m.m.
 • Du utgjør en fare for andre rundt deg. Dette gjelder spesielt under kjøring. Hvis noen tar opp din visuelle kapasitet mens du kjører, er du i mange tilfeller en potensiell drapsmann.
 • Sosialt sett blir du mindre oppmerksom, og andre kan oppleve deg som uinteressert.

Hvorfor multitasker vi fortsatt?

 • Vi imponerer oss selv ved å implementere et "raskt" skifte, som gir en følelse av effektivitet.
 • Vi tror at siden vi er unge, er vi bedre egnet til å bytte mellom ulike oppgaver. Selv om vi er unge, vil håndtering av flere informasjonskilder også føre til:
 • Redusert konsentrasjon
 • Redusert hukommelse
 • Dårligere læring
 • Vi overvurderer vår evne til å gjøre mange ting, og jo mer vi multitasker, desto mer tror vi at det fungerer
 • Stress

Den viktigste er kanskje etablerte vaner - vår vane med å fyll all ledig tid med multimedia for å unngå å kjede oss, jakte på potensielle muligheter i e-post eller tilfredsstille nysgjerrigheten.

Når kan multitasking fungere

Kombiner aktiviteter som krever forskjellige sanser. Oppgavene må være kjente og kreve lite/ingen beslutning eller løsning av oppgaver.


Min multitasking arbeidsdag:

 • Gå og hør på podcaster/forelesninger
 • Sykle på spinning-sykkel for å lese bok/se opplæringsvideo
  • Dette fungerer best på en sykkel som er rolig når du ikke vil ta et valg. Valg krever kognitiv energi og involverer derfor multitasking.
 • Ring en kollega/venn mens jeg går en tur
 • Rydde mens jeg snakker med noen eller lytter til forelesninger
 • Lese e-post mens jeg hører på musikk eller sitter på telefonen
 • Kreativ tenking/oppgaveløsning mens jeg står i kø og venter på at noen skal bli inaktiv ved enkel husarbeid

Tips: Ha noe å skrive på, da løsningen kommer raskt når du unngår å tvinge fram en løsning.

Les også Mediamultitasking oppgaven jeg skrev når jeg studerte.