• #Mindfulness
  • #Fokus

Oppmerksomhet og kontinuerlig stimuli

I dag er vi konstant omgitt av teknologi som krever oppmerksomhet – telefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett – og det gjør det nesten umulig å være fokusert.

Å være fokusert er nå en kjæregen egenskap og mer relevant enn noen gang, særlig nå som vi har blitt avhengig av kontinuerlig mental stimulering.

Dette behovet påvirker det psykologene kaller orienteringsresponsen vår. Orientingsresponsen er det som får oss til å rette oppmerksomheten mot alt som kommer inn i synsfeltet vårt. Vi har utviklet dette instinktet for å hjelpe oss med å unngå rovdyr.

Konstant stimuli

Problemet er at det stadig dukker opp nye stimuli i synsfeltet vårt hvert eneste sekund! Og vi har blitt så vant til denne konstante stimuleringen at vi faktisk ønsker det, selv når det ikke er viktig for oss.

Det faktum at vi tar evnen vår til å konsentrere oss for gitt, forverrer problemet. Oppmerksomhet er avgjørende for hvordan vi samhandler med verden; det er det som gjør det mulig for oss å tenke og skape.

Men oppmerksomhetsspennet vårt er begrenset i seg selv. I denne tidsalderen med store datamengder, reklame og nyheter bombarderes vi konstant med en overveldende mengde informasjon. Og for de som vokste opp uten de stimuliene kan det være enda verre.

Det er så kjedelig

Vi engasjerer oss også generelt mindre i aktiviteter som krever mye oppmerksomhet i dag. Å konsentrere seg er en ferdighet som utvikles ved å gjøre aktiviteter som krever oppmerksomhet over tid, for eksempel det å lese en bok, men også ferdigheter som å sykle eller håndverk.

Det er så kjedelig

er en setning som jeg ofte hører. Vi har rett og slett ikke tålmodighet til aktiviteter som ikke gir umiddelbar feedback, har mengder av lyder, lys og animasjoner.

Å kunne holde oppmerksomheten er avgjørende. Faktisk har studier vist at barn som er i stand til å kontrollere hvor de retter oppmerksomheten sin, er mer vellykkede som voksne.

Tilbakeblikk

Tenk deg at en hel dag uten telefon, nettbrett, datamaskin, bok, podcast, musikk, tegnesaker m.m. Det hadde vært et spennende eksperiment.

Tenk at slik har mennesker levd store deler av menneskets eksistens. Det er stor sjanse for at vi mottar mer informasjon og underholdning på en dag, enn tidligere generasjoner gjorde i løpet av et helt liv.

Fokus - en superkraft

Å kunne fokusere og konsentrere seg er en ferdighet som gjør at vi mennesker får bedre karakterer, skille oss ut i intervjuer og hjelpe oss med å oppnå mål vi setter oss, enten det er å bli bedre i en sport eller hobby eller å lære mer om et emne som interesserer oss.

Hvordan bygge superkraften?

Konsentrasjon er en superkraft som færre og færre mennesker besitter.

Jeg har ingen fasit, men jeg har noen erfaringer og tanker om temaet. Men før vi snakker om hvordan bygge den vil jeg at du tenker på fokusert oppmerksomhet som en lommelykt. Det er mange ulike ting i et rom, men uansett hvor du retter lommelykten, er det der lyset konsentreres.

Og på samme måte som vi kan svinge en lommelykt vil det mange ganger føles det som om oppmerksomheten svinger hit og dit. Fra oppgaven foran oss, til telefonene, støy utenfor, personen ved siden av oss som snakker, og så videre.

Å lære å fokusere oppmerksomheten er som å lære å kontrollere lommelykten. Det handler om å velge hvilke ting vi vil lyse opp, rette oppmerksomheten mot.

Å styre oppmerksomheten krever kontroll, og det krever øvelse. Jo mer vi øver på å lyse på ett sted og holde den der, jo lettere blir det å gjøre det igjen.

Vær bevisst

Min bror sa (blant mange fornuftige ting) at for å endre noe må vi først bli bevisst det vi ønsker å endre.

  • Legg merke til at det skjer. Noen ganger er vi ikke engang klar over at tankene våre har vandret.
  • Observer, ikke døm. Målet er å bli mer bevisst, ikke dømme tankene.
  • Det er ikke feil å bli distrahert. Men det er viktig å bli klar over når det skjer. Det er først da vi kan føre tankene tilbake til det vi ønsker å fokusere på.

Gjøre det enklere for oss selv

I starten må vi trene på det å fokusere, og som mye annet handler det om å legge til rette for at vi skal lykkes.

  • Fjern forstyrrelser: Sett deg et stille sted og fjern distraksjoner
  • Bli tydelig på oppgaven som skal gjøres.
  • Visualiser resultatet: Forestill deg resultatene og hvordan du vil føle deg når oppgaven er utført.
  • Sett en timer på 20-45 minutter: Gi deg selv en rimelig tidsperiode for å komme inn i flyten og bli der.
  • Fokuser oppmerksomheten din. Start med det som føles enkelt og bygg videre på det til du kommer inn i flyten.

Ta pauser og veksle mellom overfladisk og fokusert arbeid

Cal Newport er kjent for å snakke om fokusert arbeid (deep work) og overfladisk arbeid (shallow work). Enkle arbeidsoppgaver er den typen oppgaver som ikke krever mye av oss, som å svare på e-poster eller bla gjennom sosiale medier. Dette er oppgaver som er tilfredstillende ved at de gir umiddelbar feedback.

Fokusert arbeid derimot krever at hjernen går "all in". Vi må fokusere tankene for å løse problemer eller skape noe nytt. Det kan være å ferdigstille et skoleprosjekt, skrive en artikkel som dette, løse en krevende oppgave, skrive ferdig en artikkel, forklare tenkemåten vår i matematikk eller studere til en utfordrende prøve.

Fokusert arbeid er veien til læring

Selv om fokusert arbeid er veien til læring er også overfladiske arbeidsoppgaver nødvendige. Slike oppgaver kan fungere som en pause for hjernen vår når vi jobber fokusert. Utfordringen er at mindre viktige oppgaver kan være en form for prokrastinering.

Har du noen gang satt deg ned for å jobbe med noe viktig og funnet ut at du bruker tid på å organisere filene dine eller lete etter et passende bilde i stedet for å skrive?

Det er fordi slike oppgaver er mindre krevende. De krever mindre konsentrasjon enn å gjøre research og skrive. Likevel føler vi oss produktive fordi de mindre krevende oppgavene føles som om vi gjør noe.

Fokusert krever arbeid mye av oss, og vi kan velge å akseptere at sånn er det eller fortsette med alt annet som føles bra (gjør det egentlig det?), men som ikke bidrar noe i det store og hele.

Det er den type arbeid som gjør at vi når målene våre. De viktigste tingene vi oppnår krever fokusert arbeid og hvis vi blir distrahert av mindre viktige oppgaver, kommer vi ikke til å løse de oppgavene som virkelig har betydning.

Hvis vi bruker for mye tid på mindre viktige oppgaver, reduserer vi muligheten for å utføre fokusert arbeid. Det blir vanskeligere å få hjernen til å fokusere på de mer krevende oppgavene når den er vant til de mindre utfordrende.