• #Vaner

Store planer - små arbeidsprosesser

Suksess oppnås bare når du begynner å implementere planen og jobber konsekvent for å nå et mål. Flere utfordringer kan oppstå på veien mot målet, og en av dem er følelsen av overveldende fokus på den lange veien dit. Jeg har vært vitne til, men også følt det samme.

En mulig forklaring er at fokuset er på alt som skal gjøres, alle de små og store stegene, og ikke hvorfor du er villig til å gjøre det eller hva du oppnår.

Det kan også være lett å glemme at prosessen er en del av målet, eller som mange sier så godt; "Veien er målet". Å være klar over dette gjør det enklere å holde seg til planen og jobbe målrettet med en god følelse, slik at du lettere når målet uten å stoppe.

Jeg lærte fra bøkene til Børge Ousland, Erling Kagge og Rune Gjeldnes at du ikke kan spise en elefant i én stor bit. Det er ikke mulig, eller som Arne Næss ville sagt det, "Ingenting er umulig, det er bare svært lite sannsynlig."

På samme måte er det ikke mulig å "spise" hele målet med én gang. Tittelen er "Store planer - små arbeidsprosesser", noe som betyr at vi bør ha store mål, noe å strekke oss etter. Samtidig må vi være klar over at de små stegene er på vei mot målet og gjør oss til våre. Uansett om stegene er store eller små, avhenger av målet og tilstanden du er i. Det viktigste er at du er på rett vei.

Et eksempel på dette kan sees når studenter tar fatt på en krevende eksamensoppgave. De har et stort mål om å bestå eksamen og fullføre studiene.

For å oppnå dette målet, må de løse små deler av oppgaven, for eksempel å forstå problemstillingen, gjøre grundig research og organisere informasjonen.

Hver lille innsats bringer dem nærmere det overordnede målet, og det er viktig å verdsette disse små seirene på veien. Et lite skritt fremover er fortsatt et lite skritt fremover, uansett om det går sakte.

Et annet eksempel fra da jeg jobbet som personlig trener var en kuden som sa "Ned 6-7 kg på 10 uker for meg som er så stor, er egentlig veldig dårlig." Mitt svar var at 6-7 kg ned er fortsatt 6-7 kg. Alternativet kunne være pluss 2 kg eller ingen endring i det hele tatt.

Nyt de små endringene og stegene på vei til destinasjonen. En dag er du der!